top of page
Screen Shot 2023-03-31 at 09.39.08.png

 

Dogfennu. Gweithredu. Ysgrifennu. Ynysu. 


MA Cyfarwyddo Dogfen, Ysgol Gelf, Prifysgol Caeredin 2014-15 

 

Mari ydw i a dwi wedi bod yn byw a gweithio ar Ynys Enlli ers 2019. Dwi'n wneuthurwr ffilmiau dogfen sy'n angerddol dros warchod y byd naturiol yn fyd-eang ac yn lleol a gobeithio, trwy fy ngwaith, fy ysgrifennu a ffilm, y gallaf ysbrydoli pobl i ailgysylltu â harddwch a breuder y byd gwyllt rydym yn byw ynddo.

 

Documentary Filmmaker. Activist. Warden. Writer. Islander. 

MA Documentary Directing, Edinburgh Collage of Art 2014-15

I'm Mari and I have been living and working off grid on Ynys Enlli since 2019. I'm a documentary filmmaker; passionate about protecting the natural world both globally and locally and I hope that through my work, my writing and film, I can inspire people to re-connect with the beauty and fragility of the natural world. 

Cysylltwch / Get in touch: marihuws@outlook.com

Instagram: @bywarenlli / @marihuws

bottom of page